Onderstaand filmpje is bedoeld om het inclusieproces uit te leggen van de studie.

Bij patiënten die voldoen aan de inclusiecriteria en willen deelnemen aan de studie dienen de volgende formulieren te worden ingevuld (beschikbaar in studiemap op SEH):

  1. Informed consentformulieren (beschikbaar in studiemap op SEH) of anders op aanvraag per mail (s.loggers@nwz.nl/frail-hip@nwz.nl) (formulier afhankelijk van wilsbekwaamheid)
    1. Indien wilsbekwaam: invullen informed consent formulieren patient (informatiebrief + bijlage A voor patient, bijlage B na invullen achterlaten in de map)
    2. Indien wilsonbekwaam: invullen informed consent formulieren proxy (informatiebrief + bijlage A voor patient, bijlage B na invullen achterlaten in de map)
  2. Contactformulieren (zover mogelijk)
  3. Indien Shared Decision Gesprek is voltooid gaarne invullen van de evaluatie (zie bijlage). Klik hier voor een handvat voor het voeren van dit gesprek.

Tevens contact met uitvoeren onderzoeker(ook bij patiënten die niet willen deelnemen): Sverre Loggers (s.loggers@nwz.nl) danwel 072-5482432 voor  basale contact- en patiëntgegevens.