Heupfracturen komen vaak voor in een vergrijzend samenleving. Van de 20.000 patiënten met een heupfractuur die jaarlijks in Nederland worden opgenomen in een ziekenhuis woont 20% in een verpleeghuis. Een deel van deze patiënten is volledig zorgafhankelijk, immobiel en heeft een beperkte levensverwachting. Voor deze zeer kwetsbare patiënten is het de vraag of zij gebaat zijn bij een operatie met aanzienlijke kans op complicaties en sterfte.

De FRAIL-HIP studie biedt een geselecteerde groep patiënten met een heupfractuur een gestructureerd gesprek aan waarin de mogelijkheid van niet-operatieve behandeling besproken wordt met als uitgangspunt de wensen en kwaliteit van leven van de patiënt. Het steunapparaat van de patiënt wordt hier actief in betrokken om tot een gezamenlijke beslissing te komen van patiënt, familie en behandelaar. Wanneer men afziet van een operatie wordt patiënt zo spoedig mogelijk overgeplaatst naar de eigen woonomgeving en ligt de nadruk op het bieden van comfort en pijnbestrijding.